Anden juridisk rådgivning

 

"En dygtig jurist udmærker sig ikke ved at være specialist i A, B og C, men ved at kunne tænke så metodisk og selvstændigt, at han uden vanskeligheder kan forstå og håndtere emnerne A, B og C."      

(Jura-professor Mads Bryde Andersen i Advokaten, nr. 3 fra 2016) 

 

Som en erfaren advokat kan jeg ved hjælp af min uddannelsesbaggrund og erfaring fra tidligere sager identificere de relevante juridiske problemstillinger og herefter finde de rigtige løsninger - også indenfor mange retsområder, som jeg ikke har egentlig specialistviden indenfor.

I mange tilfælde vil jeg derfor kunne rådgive om forhold, der ikke falder direkte ind under mine primære forretningsområder. Jeg vil om nødvendigt via mit netværk ofte have mulighed for at henvise til en anden dygtig advokat.

Kontakt mig derfor også gerne, hvis du har et juridisk problem indenfor et område, som ikke er beskrevet på hjemmesiden.