Min baggrund

Jeg har mere end 15 års erfaring som advokat, heraf 8 år som ansat på et større og velrenommeret advokatkontor i Aarhus. Jeg har møderet for både lands- og Højesteret og har behandlet retssager indenfor mange forskellige retsområder.

Jeg har tidligere været konstitueret som landsdommer i Vestre Landsret og har i flere omgange været ansat som ekstern lektor på Aarhus Universitet, hvor jeg dels har undervist i faget Civilproces og dels har været vejleder for de studerende i verdens største internationale procedurekonkurrence.

Udover min uddannelse som Cand. Jur.  fra Aarhus Universitet, har jeg endnu en juridisk mastergrad (LL.M.) fra London School of Economics and Political Science indenfor Commercial Law. Jeg har endvidere gennemført første del af HD-uddannelsen på Handelshøjskolen i Aarhus.

Jeg er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret. Jeg har tidligere været medlem af Danske Advokaters udvalg vedrørende salær og retshjælp.

I 2016 startede jeg som selvstændig advokat med en ambition om at drive en advokatvirksomhed med et stærkt fokus på at levere bred kvalitetsrådgivning til både erhvervsdrivende og private. Det er et mål for mig at udnytte de mange nye teknologiske muligheder i behandlingen af mine sager bedst muligt for sikre mest mulig effektivitet og den bedste klientoplevelse.

Jeg har kontor på 7. sal i Europahuset i hjertet af Aarhus lige overfor Dokk1, hvor der er gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder.